Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935
..

Podstawowe wzory dokumentów

CHCESZ NABYĆ DZIAŁKĘ LUB PODPISAŁEŚ UMOWĘ PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI?
NIE CHCESZ MIEĆ PROBLEMÓW?
ZGŁOŚ SIĘ DO ZARZĄDU !!!

DOKUMENTEM ŚWIADCZĄCYM O POSIADANIU PRAWA DO UŻYTKOWANA DZIAŁKI JEST
"DECYZJA PRZYDZIAŁU"
WYDANA PRZEZ ZARZĄD ROD "ZGODA" w BYTOMIU

!!! "Umowa przeniesienie praw do działki" NIE jest dokumentem świadczącym o posiadaniu prawa do działki !!!

Podatek:

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym i powstaje z chwilą zawarcia umowy (nie jej zatwierdzenia przez zarząd ROD) – art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt. 1. Kupujący powinien w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, deklarację podatkową PCC- 3 i uiścić należny podatek (art. 10 ust.1).
Działkowiec przenoszący prawo do działki na inną osobę, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie wtedy, gdy dokona ww. przeniesienia przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Druki do pobrania:

 • PRZENIESIENIE PRAW DO DZIAŁKI
 • Umowa przeniesienia praw do działki Format doc Format pdf
  Wniosek zbywcy działki do Zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • DOKUMENTY DLA OSÓB BLISKICH PO ZMARŁYM DZAŁKOWCU (czas składania wniosków to 6 miesiący od daty śmierci działkowca)
 • Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku (zwolniony z opłat) Format doc Format pdf
  Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA NIE BĘDĄCEGO CZŁONKIEM PZD (zwolniony z opłat)
 • Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • CZŁONEK WSPIERAJĄCY
 • Deklaracja członka wspierającego

   


 • ZMIANA DANYCH
 • Oświadczenie o zmianie danych Format docx Format pdf

   

UWAGA!!! KAŻDY NOWY CZŁONEK PZD MUSI UIŚCIĆ OPŁATY: OGRODOWĄ, CZŁONKOWSKIE ORAZ INEWSTYCYJNĄ (z tej opłaty są zwolnione osoby bliskie)

WYSOKOŚĆ OPŁAT NA DANY ROK MOŻNA SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE 'OPŁATY'

KAŻDY NOWY CZŁONEK PZD POWINIEN ODBYĆ SZKOLENIE DLA NOWOPRZYJĘTYCH CZŁONKÓW

Podstawowe wzory dokumentów

CHCESZ NABYĆ DZIAŁKĘ LUB PODPISAŁEŚ UMOWĘ PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI?
NIE CHCESZ MIEĆ PROBLEMÓW?
ZGŁOŚ SIĘ DO ZARZĄDU !!!

DOKUMENTEM ŚWIADCZĄCYM O POSIADANIU PRAWA DO UŻYTKOWANA DZIAŁKI JEST
"DECYZJA PRZYDZIAŁU"
WYDANA PRZEZ ZARZĄD ROD "ZGODA" w BYTOMIU

!!! "Umowa przeniesienie praw do działki" NIE jest dokumentem świadczącym o posiadaniu prawa do działki !!!

Podatek:

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym i powstaje z chwilą zawarcia umowy (nie jej zatwierdzenia przez zarząd ROD) – art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt. 1. Kupujący powinien w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, deklarację podatkową PCC- 3 i uiścić należny podatek (art. 10 ust.1).
Działkowiec przenoszący prawo do działki na inną osobę, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie wtedy, gdy dokona ww. przeniesienia przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Druki do pobrania:

 • PRZENIESIENIE PRAW DO DZIAŁKI
 • Umowa przeniesienia praw do działki Format doc Format pdf
  Wniosek zbywcy działki do Zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • DOKUMENTY DLA OSÓB BLISKICH PO ZMARŁYM DZAŁKOWCU (czas składania wniosków to 6 miesiący od daty śmierci działkowca)
 • Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku (zwolniony z opłat) Format doc Format pdf
  Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA NIE BĘDĄCEGO CZŁONKIEM PZD (zwolniony z opłat)
 • Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • CZŁONEK WSPIERAJĄCY
 • Deklaracja członka wspierającego

   


 • ZMIANA DANYCH
 • Oświadczenie o zmianie danych Format docx Format pdf

   

UWAGA!!! KAŻDY NOWY CZŁONEK PZD MUSI UIŚCIĆ OPŁATY: OGRODOWĄ, CZŁONKOWSKIE ORAZ INEWSTYCYJNĄ (z tej opłaty są zwolnione osoby bliskie)

WYSOKOŚĆ OPŁAT NA DANY ROK MOŻNA SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE 'OPŁATY'

KAŻDY NOWY CZŁONEK PZD POWINIEN ODBYĆ SZKOLENIE DLA NOWOPRZYJĘTYCH CZŁONKÓW

Centrumreklamy.com
f
rodzgoda @ Facebook