Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935

Podstawowe wzory dokumentów

CHCESZ NABYĆ DZIAŁKĘ LUB PODPISAŁEŚ UMOWĘ PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI?
NIE CHCESZ MIEĆ PROBLEMÓW?
ZGŁOŚ SIĘ DO ZARZĄDU !!!

DOKUMENTEM ŚWIADCZĄCYM O POSIADANIU PRAWA DO UŻYTKOWANA DZIAŁKI JEST
"DECYZJA PRZYDZIAŁU"
WYDANA PRZEZ ZARZĄD ROD "ZGODA" w BYTOMIU

!!! "Umowa przeniesienie praw do działki" NIE jest dokumentem świadczącym o posiadaniu prawa do działki !!!

Podatek:

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym i powstaje z chwilą zawarcia umowy (nie jej zatwierdzenia przez zarząd ROD) – art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt. 1. Kupujący powinien w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, deklarację podatkową PCC- 3 i uiścić należny podatek (art. 10 ust.1).
Działkowiec przenoszący prawo do działki na inną osobę, będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych wyłącznie wtedy, gdy dokona ww. przeniesienia przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Druki do pobrania:

 • PRZENIESIENIE PRAW DO DZIAŁKI
 • Umowa przeniesienia praw do działki Format doc Format pdf
  Wniosek zbywcy działki do Zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • DOKUMENTY DLA OSÓB BLISKICH PO ZMARŁYM DZAŁKOWCU (czas składania wniosków to 6 miesiący od daty śmierci działkowca)
 • Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku (zwolniony z opłat) Format doc Format pdf
  Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA NIE BĘDĄCEGO CZŁONKIEM PZD (zwolniony z opłat)
 • Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki Format doc Format pdf
  Deklaracja członkowska Format doc Format pdf
  Deklaracja bez członkostwa Format doc Format pdf

 • CZŁONEK WSPIERAJĄCY
 • Deklaracja członka wspierającego

   

UWAGA!!! KAŻDY NOWY CZŁONEK PZD MUSI UIŚCIĆ OPŁATY: OGRODOWĄ, CZŁONKOWSKIE ORAZ INEWSTYCYJNĄ (z tej opłaty są zwolnione osoby bliskie)

WYSOKOŚĆ OPŁAT NA DANY ROK MOŻNA SPRAWDZIĆ W ZAKŁADCE 'OPŁATY'

KAŻDY NOWY CZŁONEK PZD POWINIEN ODBYĆ SZKOLENIE DLA NOWOPRZYJĘTYCH CZŁONKÓW

Szkolenie dla nowych działkowców

Witaj

Jako nowy działkowiec rozpoczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem działkowym. Już za chwilę będziesz cieszył się urokami swojej działki.
Abyś lepiej poznał Nasze stowarzyszenie zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu, które pozwoli Ci poznać podstawowe zagadnienia naszej działalności.

Szkolenie możesz odbyć na dwa sposoby:
• webinar
Prześlij nam swoje zgłoszenie wypełniając krótki formularz zamieszczony na stronie www.slaski-ozpzd.pl w zakładce szkolenia. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość powitalną z datą i linkiem do szkolenia.

• logując się na platformę dla nowych działkowców
Na stronie www.slaski-ozpzd.pl (zakładka "szkolenia") znajduje się panel do odbycia szkolenia w formie prezentacji. Po zapoznaniu się z materiałami musisz tylko zaliczyć krótki test. Prawidłowo go wypełniając otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.

Powodzenia!
Okręg Śląski PZD w Katowicach

OPŁATY

W TYM ROKU PRZEKAZY BĘDA WYSYŁANE NA
ADRES EMAIL
LUB NA ADRES POCZTOWY

Czytaj --> Oplaty2021

URUCHOMIENIE WODY

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIANIEM WODY.
NALEŻY DO 20 KWIETNIA
ZAMKNĄĆ ZAWORY PRZEDLICZNIKOWE,
ZAMONTOWAĆ LICZNIKI WODY Z AKTUALNĄ LEGALIZACJĄ
ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIĘTYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

ŚMIECI

W tym roku firmy wywożące odpady kolejny raz podniosły ceny.
Cennik jest wywieszony na tablicach ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej naszego ogrodu.

Mamy pojemniki na:
Śmieci komunalne zmieszane
Odpady organiczne
Plastik i metal

Prosimy o wyrzucanie śmieci zgodnie z opisem na kontenerach.
W przypadku niestosowania się do tych zasad firma wywożąca odpady będzie naliczała dodatkowe opłaty.

KOSZE NA ŚMIECI

śmietniki

BIO PLASTIK ZMIESZANE

WIELKANOC


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim działkowcom życzymy zdrowia i pogody ducha. Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń, niech te Święta Wielkanocne będą dla Państwa źródłem siły, radości, nadziei i optymizmu na cały rok.

URUCHOMIENIE WODY

2020-03-03

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIENIEM WODY PROSIMY O ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH. ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREN OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

Szczęśliwego Nowego Roku