Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935

OPŁATY "Zgoda" 2020

UWAGA!!!

Zarząd ROD 'ZGODA' informuje


W ZWIĄZKU Z PRZEPROWADZONĄ W DNIU 29.08.2020R KONFERENCJĄ DELEGATÓW
ORAZ ZATWIERDZENIEM OPŁAT NA ROK 2020 
OD 08-09-2020r
WYDAWANE BĘDĄ PRZEKAZY Z DOPŁATAMI DO OPŁAT PODSTAWOWYCH

W BIURZE W KAŻDY WTOREK I PIĄTEK
od 16:00 do 17:30

TERMINEM PŁATNOŚCI DO 31.10.2020. 

1) Konto podstawowe:
72 8591 0007 0420 0980 0837 0001

- 0,69 zł za m2 powierzchni działki
- 6 zł składka członkowska

Roczna opłata eksploatacyjna
- za wode 27,47 zł
- za prad 16,2 zł‚

Roczna opłata za wywóz śmieci - 98,87 zł

2) Konto inwestycyjne:
18 8591 0007 0420 0980 0837 0003

- 95 zł od każdej działki

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: 31-10-2020r


UWAGA! W TEMACIE PRZELEWU KONIECZNE WPISAĆ NR KLIENTA ORAZ TYTUŁ WPŁATY
(np. "opłata podstawowa", "media")
WPŁATY NALEŻY WPŁACAĆ NA WSKAZANE KONTA
BRAK POPRAWNEGO NUMERU KLIENTA LUB WPŁATA NA NIEWŁAŚCIWE KONTO MOŻE SPOWODOWAĆ NIEPOPRAWNE ZAKSIĘGOWANIE I NIEDOPŁATĘ NA KONCIE DZIAŁKOWCA


Przykład:
opłata za działkę za 2020r. wynosi 200m2 x 0,69 zł = 138 zł
składka członkowska= 6 zł
składka inwstycyjna= 95 zł
roczna opłata za wode= 27,47 zł
roczna opłata za prąd= 16,2 zł‚
roczna opłata za śmieci= 98,87 zł
r a z e m= 381,54 zł

Wysokość opłat za zużytą wodę i energię elekrtyczną:
1 m3 wody - 6 zł
1 kW/h - ... zł


Dla nowych członków PZD jednorazowe opłaty :

Wpisowe - 300 zł
Inwestycyjna - 1000 zł
Członkowskie - 6 zł


Opłaty naliczana na podstawie "Statutu PZD" § 147 ust.1

OPŁATY "Zgoda" 2020