Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935


30 sierpnia o 8:30 w kościele "Bożego Ciała" odprawiona została Msza Św. w intencji działkowców ROD "ZGODA".

Zdjecie


Po Mszy w świetlicy odbyła się akademia na której wręczono odznaczenia i dyplomy.

Akademię otworzył Prezes ROD "ZGODA" przywitaniem zaproszonych gości oraz całej wspólnoty działkowców.

Wśród zaproszonych gości byli:

1. Prezydent m. Bytom Pan Damian Bartyla
2. Przewodniczący Rady Miejskiej m. Bytom Pan Andrzej Wężyk
3. Prezes PZD Okręgu śląskiego Pan Jan Radoła
4. Kierownik Wydziału Odznaczeń PZD Okręgu śląskiego Pani Barbara Pawełczyk
5. Przedstawiciel PZD Delegatury w Bytomiu Pani Ewa Neuman
6. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bytomiu Pan Tomasz Wac

Po przywitaniu gości Prezes ROD "ZGODA" dalsze prowadzenie uroczystości przekazał na ręce sekretarza ROD "ZGODA" - Pani Renacie Dorota.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Radoła, który w swoim wystąpieniu wspomniał o problemach z jakimi borykały się kolejne Zarządy ROD "ZGODA" . Docenił ogromny wkład pracy włożony w wyprowadzenie ogrodu z zapaści, podziękował i zaapelował o dalszą wspólną pracę dla wspólnego dobra ogrodów. Podziękował włodarzom miasta za wspieranie idei rodzinnych ogrodów działkowych, oraz pomoc w prawnym uregulowaniu spraw związanych z własnością gruntów na których istnieją ogrody działkowe. Na koniec złożył życzenia wszystkim obecnym.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Pan Damian Bartyla, który w swym wystąpieniu podziękował wszystkim działkowcom za dbanie o ogrody, dzięki którym miasto jest bardziej kolorowe i przyjazne dla swoich obywateli. Obiecał wspierać wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju idei rodzinnych ogrodów działkowych, a na ręce Prezesa ROD "ZGODA" wręczył okolicznościową paterę. Natomiast Prezes PZD Okręgu śląskiego Pan Jan Radoła wręczył Puchar z okazji Jubileuszu 80 Lecia istnienia ROD "ZGODA". Następnie Prezes ROD "ZGODA" - Pan Wiktor Kryczka złożył na ręce Prezydenta Miasta oraz Prezesa PZD Okręgu śląskiego okolicznościowe chlebki dożynkowe.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Renata Dorota Sekretarz ROD "ZGODA" która wyjaśniła zasady określające sposób przyznania wyróżnień. A mianowicie podkreśliła, że w związku z tym, że obchodzimy jubileusz 80-lecia istnienia ROD "ZGODA" wyróżnienia w formie odznak "Zasłużony Działkowiec" srebrnych i brązowych oraz dyplomów następowało przede wszystkim za długoletnie uprawianie działek i nadawane było nie ogródkowi lecz osobie, która ten ogródek uprawia. To nie jest wyróżnienie za piękny ogród lecz doceniona została praca człowieka, który przez szereg lat pracuje w swoim ogrodzie wkładając w nią swoje serce i energię. W dalszym wystąpieniu wspomniała, że nasz ogród istnieje od 1935 r. dlatego odznaczyliśmy osoby, które swoją działkę uprawiają najdłużej tj od 48 do 30 lat. Doceniła i podziękowała za pomoc w przygotowaniu list uprawnionych do odznaczeń naszej koleżance z Delegatury w Bytomiu Pani Ewie Neuman. W imieniu Zarządu podziękowała również Panu Prezesowi Janowi Radole, dzięki któremu wnioski nasze zostały przyjęte a odznaczenia przyznane. Wręczenia wspomnianych odznaczeń dokonał Prezydent m. Bytomia oraz Prezes PZD Okręgu śląskiego.

Przyznano:
38 Srebrnych Odznak Zasłużony Działkowiec
9 Brązowy Odznak Zasłużony Działkowiec
4 dyplomy za aktywność na rzecz rozwoju naszego ogrodu
34 dyplomy za długoletnie użytkowanie działki

Na zakończenie uroczystości głos zabrała jedna z naszych działkowiczek Pani Grażyna Sroka, która odczytała napisany przez siebie wiersz nawiązujący do historii powstawania ogrodów oraz podziękowała w imieniu działkowców za przyznane wyróżnienia.
Akademię zamknęła Sekretarz PZD "ZGODA" Pani Renata Dorota, dziękując jeszcze raz wszystkim za przybycie oraz zaprosiła na przygotowany poczęstunek oraz zabawę przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Zakręcenie wody

2021-10-12

20 października 2021r.
zostanie zakręcona woda w sieci wodociągowej ogrodu.

W przypadku wystąpienia przymrozków woda może zostać zakręcona wcześniej.

Od 20 października 2021r.
będą odczytywane liczniki prądu i wody.

Informacja

2021-10-12

Zgodnie z nowym regulaminem nie wolno demontować licznika na okres zimowy.

W TYM ROKU DZIAŁKOWCY KTÓRZY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZABEZPIECZENIA WODOMIERZA PRZED MROZEM MOGĄ GO ZDEMONTOWAĆ.

DEMONTAŻ MOŻE NASTĄPIĆ PO ZAKOŃCZENIU SEZONU I ODCZYCIE PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD.

DEMONTAŻ LICZNIKA NALEŻY ZGŁOSIĆ W BIURZE ZARZĄDU.
DZIAŁKOWCY ZOBOWIĄZANI SĄ PRZYSTOSOWAĆ SWOJĄ INSTALACJĘ WODNĄ TAK, ABY MOŻNA BYŁO LICZNIK POZOSTAWIĆ NA SEZON ZIMOWY. OSTATECZNY TERMIN TO 31.08.2022

POLICJA OSTRZEGA

2021-10-09

Uwaga na oszustów

Uwaga na oszustów

"Zostałeś skierowany na kwarantannę". To oszustwo. Sanepid ostrzega

2021-09-24

UWAGA NA OSZUSTÓW

To oszustwo. Sanepid ostrzega

"Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości" - alarmuje na Twitterze Główny Inspektorat Sanitarny.


Źródło danych

Dzikie wysypisko śmieci w rejonie ulic Gruntowej i Brzask

2021-09-23

W związku z pismami z Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach w sprawie dzikiego wysypiska w rejonie ulic Gruntowej i Brzask przypominamy:

• Pojemniki na śmieci stojące w rejonie Ogrodów IV i II znajdują się na ternie należącym do gminy Bytom

• Śmieci należy wrzucać do pojemników zgodnie z opisem na pojemnikach ...

Czytaj dalej


Zmiana w regulaminie korzystania z sieci wodociągowej

2021-09-15

UWAGA! ZMIANA W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZAKAZ DEMONTARZU LICZNIKÓW WODY NA OKRES ZIMOWY

Rośliny z paszportem

2021-09-15

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu aktualnie eksponowana jest wystawa "Rośliny z paszportem" to ekspozycja przygotowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. -->


Spis powszechny

SPIS POWSZECHNY

2021-09-13

Spis powszechny

MSZA DOŻYNKOWA

2021-08-28

29 sierpnia 2021

w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach
o godzinie 10:00 odbyła się
Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"


Chleb
Msza dożynkowa 2021r

DZIĘKUJEMY DZIAŁKOWCOM ZA DOKONANE WPŁATY
ORAZ TYM KTÓRZY PODAROWALI KWIATY, WARZYWA I OWOCE DO UDEKOROWANIA OŁTARZA


W TYM ROKU NA RZECZ MSZY DOŻYNKOWEJ ZEBRANO 570,- zł
WPŁATY OTRZYMALIŚMY Z 50 DZIAŁEK NA 268

MSZA DOŻYNKOWA

2021-08-10

29 sierpnia 2021 o godzinie 10:00
odbędzie się Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"
w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach

Prosimy z tej okazji o wolne datki, które można składać w Biurze Zarządu w godzinach urzędowania oraz w pozostałe dni u gospodarza działka nr 173/V (tel. 692 638 769).

Szukamy również osób chętnych do strojenia ołtarza.

DRODZY DZIAŁKOWCY

W ZWIĄZKU Z MSZĄ DOŻYNKOWĄ
PROSIMY OSOBY MOGĄCE OFIAROWAĆ
KWIATY LUB PŁODY ROLNE DO USTROJENIA OŁTARZA
O PRZYNIESIENIE ICH DO DOMU DZIAŁKOWCA 28 SIERPNIA (SOBOTA) W GODZINACH OD 14 DO 15.

2021-07-28

Nowa odsłona sali w Domu Działkowca

Sala w Domu działkowca 2021r

W ostatnich dniach w sali w Domu Działkowca zostały zamontowane karnisze oraz zawieszono zasłony i firany.

Konferencja Delegatów

2021-07-27

28-08-2021r odbędzie się Konferencja Delegatów
wybranych w 2020r na zebraniach sektorowych.

W związku z powyższym w dniu
17-08-2021 w godzinach od 16:00 do 18:00
będą udostępnione do wglądu dla wszystkich
działkowców materiały na Konferencję Delegatów.

Nasze śmieci

2021-07-08

Mimo informowania o zakazie wyrzucania gabarytów (mebli, lodówek itp.), oraz śmieci poremontowych takich jak gruz, jak widzimy są one wyrzucane i pozostawiane obok koszy. Koszt wywozu tych śmieci trzba będzie pokryć z Naszych pieniędzy - czyli działkowców. Koszt jednego kontenera na gabaryty to ok. 1600,- złotych ... -->

Informacja finansowa za 2020r

2021-07-07

Informacja finansowa za 2020r

Szkolenie dla nowych działkowców

2020-06-01

Witaj

Jako nowy działkowiec rozpoczynasz swoją przygodę z ogrodnictwem działkowym. Już za chwilę będziesz cieszył się urokami swojej działki.
Abyś lepiej poznał Nasze stowarzyszenie zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu, które pozwoli Ci poznać podstawowe zagadnienia naszej działalności.

Szkolenie możesz odbyć na dwa sposoby:
• webinar
Prześlij nam swoje zgłoszenie wypełniając krótki formularz zamieszczony na stronie www.slaski-ozpzd.pl w zakładce szkolenia. W odpowiedzi otrzymasz wiadomość powitalną z datą i linkiem do szkolenia.

• logując się na platformę dla nowych działkowców
Na stronie www.slaski-ozpzd.pl (zakładka "szkolenia") znajduje się panel do odbycia szkolenia w formie prezentacji. Po zapoznaniu się z materiałami musisz tylko zaliczyć krótki test. Prawidłowo go wypełniając otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia.

Powodzenia!
Okręg Śląski PZD w Katowicach

OPŁATY

2021-04-03

W TYM ROKU PRZEKAZY BĘDA WYSYŁANE NA
ADRES EMAIL
LUB NA ADRES POCZTOWY

Czytaj --> Oplaty2021

URUCHOMIENIE WODY

2021-04-03

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIANIEM WODY.
NALEŻY DO 20 KWIETNIA
ZAMKNĄĆ ZAWORY PRZEDLICZNIKOWE,
ZAMONTOWAĆ LICZNIKI WODY Z AKTUALNĄ LEGALIZACJĄ
ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIĘTYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

ŚMIECI

2021-04-03

W tym roku firmy wywożące odpady kolejny raz podniosły ceny.
Cennik jest wywieszony na tablicach ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej naszego ogrodu.

Mamy pojemniki na:
Śmieci komunalne zmieszane
Odpady organiczne
Plastik i metal

Prosimy o wyrzucanie śmieci zgodnie z opisem na kontenerach.
W przypadku niestosowania się do tych zasad firma wywożąca odpady będzie naliczała dodatkowe opłaty.

KOSZE NA ŚMIECI

2021-04-03

śmietniki

BIO PLASTIK ZMIESZANE

WIELKANOC

2021-04-01


Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim działkowcom życzymy zdrowia i pogody ducha. Pomimo trudnej sytuacji i zagrożeń, niech te Święta Wielkanocne będą dla Państwa źródłem siły, radości, nadziei i optymizmu na cały rok.

URUCHOMIENIE WODY

2021-03-03

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHAMIENIEM WODY PROSIMY O ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH. ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREN OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC

Szczęśliwego Nowego Roku