Rodzinny Ogród Działkowy - "ZGODA" w Bytomiu
Rok założenia 1935
ROD "ZGODA" w Bytomiu - Rok założenia 1935
..

Wycinanie drzew

2022-02-17

Wycinanie drzew Chcąc wyciąć drzewo inne niż owocowe na działce koniecznie wystąp o pozwolenie na jego wycinkę do Urządu Miasta Bytom.
Wycięcie drzewa bez zezwolenia może skutkować wysoką karą.

Co trzeba zrobić?

1. Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ZS-2.2
Druk ZS_2_2.pdf
2. Złożyć w Wydziale Inżynierii Środowiska pok. 317

Średni czas realizacji - 1 miesiąc

Korony drzew można przycinać bez zezwolenia o 30% ich wielkości.

Zmaina otwarcia biura

2022-09-22

Od 1 października biuro będzie czynne
w środy
w godzinach od 16:00 do 17:00

MSZA DOŻYNKOWA

2022-09-01

28 sierpnia 2022

w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach
o godzinie 10:00 odbyła się
Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"


Chleb
Msza dożynkowa 2022r

DZIĘKUJEMY DZIAŁKOWCOM ZA DOKONANE WPŁATY
ORAZ TYM KTÓRZY PODAROWALI KWIATY, WARZYWA I OWOCE DO UDEKOROWANIA OŁTARZA


W TYM ROKU NA RZECZ MSZY DOŻYNKOWEJ ZEBRANO 650,- zł
WPŁATY OTRZYMALIŚMY Z 44 DZIAŁEK NA 268

MSZA DOŻYNKOWA

2022-08-16

28 sierpnia 2022 o godzinie 10:00
odbędzie się Msza dożynkowa
za działkowców ROD "Zgoda"
w Kościele Bożego Ciała w Miechowicach

Prosimy z tej okazji o wolne datki, które można składać w Biurze Zarządu w godzinach urzędowania lub u Anny Kos - Skarbnik działka nr 33/VI (tel. 500 656 965).

Szukamy również osób chętnych do strojenia ołtarza.

DRODZY DZIAŁKOWCY

W ZWIĄZKU Z MSZĄ DOŻYNKOWĄ
PROSIMY OSOBY MOGĄCE OFIAROWAĆ
KWIATY LUB PŁODY ROLNE DO USTROJENIA OŁTARZA
O PRZYNIESIENIE ICH DO DOMU DZIAŁKOWCA 27 SIERPNIA (SOBOTA) W GODZINACH OD 14 DO 15.

ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI , MASY ZIELONEJ I GAŁĘZI

2022-08-09

Teren między ulicą Brzask i Gruntową w okolicy ogrodu II w części należą do miasta, a w części są własnością prywatną i osoby wyrzucające tam jakiekolwiek odpady narażają się na otrzymanie kary pieniężnej ze strony Straży Miejskiej.

NIE PARKOWAĆ PRZY WJEŹDZIE DO DOMU DZIAŁKOWCA

2022-07-21

Prosimy o nieparkowanie samochodów w odległości 10 m przed i 10 m za oraz naprzeciwko drogi wjazdowej do domu działkowca. Samochody uniemożliwiają wjazdu samochodom firmy FCC odbierającym śmieci. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz na telefon (odbiór dodatkowy). Uniemożliwienie wjazdu, a tym samym odbioru śmieci nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za przyjazd. Parkując samochody wzdłuż żywopłotu (w miejscu jak podano wyżej) narażacie ogród czyli wszystkich działkowców na dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zmusi zarząd do obciążenia Was za przyjazd śmieciarek.

Informacja finansowa za rok 2021

2022-07-10

Informacja finansowa 2021

Oto kultura naszych działkowców.

2022-07-10

tree tree

Jak widać na zdjęciach nasi działkowcy wyrzucają wszystko co się da.

Mimo przeniesienia kontenerów na śmieci na teren ogrodów nadal wyrzucane są niedozwolone śmieci.
Nie są one podrzucane przez obcych jak wielu twierdziło.
Jeden z działkowców porzucił pokrycie dachowe na drodze do Domu Działkowca.

Tego typu incydenty będą zgłaszane do Straży Miejskiej i na Policję.

Inny działkowiec pozostawił miskę WC, ktoś stolik.
Czy tak trudno jest rozbić na kawałki miskę wc !!??
Czy tak trudno jest rozebrać stolik na kawałki!!??

DUŻO PŁACIMY ZA ŚMIECI!!!!

Pytanie, dzięki komu?
Są osoby które same mówią, że zapełniają 8 pojemników 1100 litrów w sezonie czyli 8*180zł daje 1440zł.
Za te osoby My wszyscy płacimy.
Za tych co wyrzucają swoje śmieci remontowe,
za tych którzy nie kompostują tylko wyrzucają masę zieloną do kontenerów.

OGŁOSZENIE

2022-05-17

tree tree

W ZWIĄZKU Z PODPALENIEM KONTENERÓW NA ŚMIECI USYTUOWANYCH PRZY ULICY GRUNTOWEJ PRZY OGRODZIE IV NOWE KONTENERY ZOSTANĄ UMIESZCZONE PRZY DOMU DZIAŁKOWCA.
PODWÓRKO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.
WTOREK i SOBOTA w godzinach
od 10:00 do 11:00 ORAZ od 17:00 od 19:00

ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI PRZY ULICY GRUNTOWEJ
Będzie to traktowane jako zaśmiecanie terenu miejskiego i może zostać nałożony mandat.PRZYPOMINAMY, MASĘ ZIELONĄ KOMPOSTUJEMY
W KOMPOSTOWNIKU NA DZIAŁCE.

OGŁOSZENIE

2022-05-17

INFORMUJEMY, ŻE OD 23 MAJA br BĘDĄ PRZENOSZONE KONTENERY NA ŚMIECI DO PODWÓRKA GOSPODARCZEGO, USYTUOWANEGO NA ROGU OGRODU NR VI (ulica Samotna koło garaży)
PODWÓRKO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE TYLKO W WYZNACZONYCH DNIACH I GODZINACH.
WTOREK i SOBOTA w godzinach
od 10:00 do 11:00 ORAZ od 17:00 od 19:00

ZAKAZ POZOSTAWIANIA ŚMIECI POD BRAMĄ PODWÓRKA GOSPODARCZEGO CZY PŁOTU
Będzie to traktowane jako zaśmiecanie terenu miejskiego i może zostać nałożony mandat.PRZYPOMINAMY, MASĘ ZIELONĄ KOMPOSTUJEMY
W KOMPOSTOWNIKU NA DZIAŁCE.

Sprawdzane i plombowane liczniki

2022-05-11

13 maja 2022r

od godziny 16:00 do 18:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie III i II.

 

16 maja 2022r

od godziny 16:00 do 18:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie I i VII.


Obowiązkowo należy w tym czasie umożliwić dostęp do liczników wody.

Ogrody VI

2022-04-27

29 kwietnia 2022r od godziny 15:30 do 17:30 będą sprawdzane i plombowane liczniki wody na ogrodzie VI.
Obowiązkowo należy w tym czasie umożliwić dostęp do liczników wody.

WIELKANOC

2022-04-13


Ogrody I, V, VI i VII

2022-04-12

21 kwietnia 2022r od godziny 10:00 będzie uruchamiana woda na ogrodach I, V, VI i VII.
Obecność obowiązkowa

Opłaty

2022-04-05

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT: 2022-05-31

Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki (9% w skali roku).
Jednocześnie informujemy, że działkowcom zalegającym z opłatami będzie wyłączany prąd zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY
PRZEKAZY MOŻNA ODBIERAĆ W BIURZE ZARZĄDU W GODZINACH URZĘDOWANIA
DZIAŁKOWCY, KTÓRZY PODALI ADRESY E-MAIL OTRZYMAJĄ PRZEKAZY NA WSKAZANY ADRES

Zgłoszenie źródeł ciepła do CEEB

2022-03-25

Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł.

Zgłoszenie deklaracji do CEEB jest niezależne od tego, czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna.
Np. właściciele altan ogrodowych - zdaniem przedstawicieli CEEB - powinni zgłaszać takie urządzenia jak kozy na węgiel czy kominek.

Jak złożyć deklarację:
1) w formie elektronicznej - https://ceeb.gov.pl/
2) W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta.

Deklarację oraz pomoc w jej wypełnieniu można również otrzymać w biurze Zarządu w godzinach urządowania (każdy wtorek od 16:00 do 17:00).

Format pdf Deklaracja dotycząca zrodel - Formularz B - wstępnie wypełniona

W pozycji A08 - należy wpisać "Nr ogrodu/nr dziąłki" - np. I/6a

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

URUCHAMIANIE WODY

2022-03-25

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ URUCHOMIENIEM WODY PROSIMY DZIAŁKOWCÓW O:

ZAMKNIĘCIE ZAWORÓW PRZEDLICZNIKOWYCH

DZIAŁKOWCY KTÓRZY ZDEMONTOWALI LICZNIKI NA OKRES ZIMOWY MUSZĄ ZAŁOŻYĆ LICZNIKI DO 07 KWIETNIA BR. I ZGŁOSIĆ TO DO ZARZĄDU. TEL.: 500 65 69 65

ZA WYCIEKI SPOWODOWANE NIEZAMKNIETYM ZAWOREM OBCIĄŻONY ZOSTANIE DZIAŁKOWIEC.

HARMONOGRAM URUCHAMIANIA WODY ZOSTANIE PODANY W ODRĘBNYM OGŁOSZENIU.

Konferencja Delegatów

2022-03-22

02-04-2022r odbędzie się Konferencja Delegatów
wybranych w 2020r na zebraniach sektorowych.

W związku z powyższym w dniu
24-03-2022 w godzinach od 16:00 do 18:00
25-03-2022 w godzinach od 16:00 do 18:00
będą udostępnione do wglądu materiały na
Konferencję Delegatów dla wszystkich działkowców.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-03-09

Okręg Śląski PZD włącza się w pomoc dla Ukrainy!

Klikając na ten link, sprawdz jak możesz pomóc.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

2022-02-27

PomocUkrainie

INFORMACJA O OPŁACIE ZA WYWÓZ ŚMIECI

2022-02-17

Wzrost cen za wywóz śmieci obowiązuje w całej Polsce. Zarząd ROD „ZGODA” nie ma żadnego wpływu na ich cenę. Natomiast wysokość opłaty śmieciowej wynika z ilości śmieci wyrzucanych przez działkowców. Co roku ilość ta znacznie wzrasta.
W zeszłym roku działkowcy wyrzucili 318 pojemników wielkości 1100 litrów co daje 349 800 litrów śmieci. Dodatkowo konieczne było zamówienie kontenera na wielki gabaryt 7000l.
Od tego roku jesteśmy zobowiązani do pełnej segregacji, czyli musimy mieć pojemniki na odpady zmieszane, plastik, szkło, papier/tektura oraz odpady biodegradowalne zielone.
W związku z powyższym i przy założeniu tej samej ilości kontenerów co w roku ubiegłym koszt wywozu śmieci od działki wyniesie 277,00 złoty.

Tyle śmieci przypada średnio na jedną działkę !!!

Wycinanie drzew

2022-02-17

Wycinanie drzew Chcąc wyciąć drzewo inne niż owocowe na działce koniecznie wystąp o pozwolenie na jego wycinkę do Urządu Miasta Bytom.
Wycięcie drzewa bez zezwolenia może skutkować wysoką karą.

Co trzeba zrobić?

1. Pobrać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ZS-2.2
Druk ZS_2_2.pdf
2. Złożyć w Wydziale Inżynierii Środowiska pok. 317

Średni czas realizacji - 1 miesiąc

Korony drzew można przycinać bez zezwolenia o 30% ich wielkości.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB

2022-02-17

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Wycinanie drzew W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.
Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r. (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej

Czytaj dalej

Rozliczenie śmieci za rok 2021

2022-01-12

W planie budżetowym na rok 2021 zaplanowano wywóz 283 pojemników na śmieci, natomiast wywieziono 318 pojemników na śmieci oraz dodatkowo 1 kontener na duże gabaryty (meble itp.) i 1 big-bag (na gruz).

Z opłat od działkowców zebrano 42.880,00zł
Całkowity koszt wywozu śmieci wyniósł 49.216,12zł

Budżet został przekroczony o 6.336,12 zł

W 2022 roku firmy wywożące śmieci podniosły ceny:
Śmieci zmieszane: 189,00 zł za 1 kontener
Bio (zielone): 178,20 zł za 1 kontener
Tworzywo sztuczne i metal: 64,80 zł za 1 kontener

!!! W ZWIĄZKU Z DUŻYMI PODWYŻKAMI CEN WYWOZU ŚMIECI APELUJEMY O KOMPOSTOWANIE MASY ZIELONEJ !!!

2022-01-03

Szczęśliwego Nowego Roku

Centrumreklamy.com
f
rodzgoda @ Facebook