Nabycie praw do działki

CHCESZ NABYĆ DZIAŁKĘ LUB PODPISAŁEŚ UMOWĘ PRZENIESIENIA PRAW DO DZIAŁKI?
NIE CHCESZ MIEĆ PROBLEMÓW?
ZGŁOŚ SIĘ DO ZARZĄDU !!!

DOKUMENTEM ŚWIADCZĄCYM O POSIADANIU PRAWA DO UŻYTKOWANA DZIAŁKI JEST
“DECYZJA PRZYDZIAŁU”
WYDANA PRZEZ ZARZĄD ROD “ZGODA” w BYTOMIU

!!! “Umowa przeniesienie praw do działki” NIE jest dokumentem świadczącym o posiadaniu prawa do działki !!!

Umowa przeniesienia praw do działki

Umowa musi być potwierdzona notarialnie (potwierdzenie podpisów osób zawierających umowę)

Wniosek zbywcy działki do Zarządu ROD o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki

Wniosek wypełniają aktualni działkowcy

Deklaracja członkowska

Osoba chcąca zostać członkiem PZD

Deklaracja BEZ członkosTWA

Wypełnia osoba która nie chce być członkiem PZD.
Osoba nie będąca członkiem:
nie może uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
nie może kandydować do organów PZD,
jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu i innych uchwał PZD i ROD.

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku (zwolniony z opłat)

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

Deklaracja członkowska

Osoba chcąca zostać członkiem PZD

Deklaracja BEZ członkosTWA

Wypełnia osoba która nie chce być członkiem PZD.
Osoba nie będąca członkiem:
nie może uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
nie może kandydować do organów PZD,
jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu i innych uchwał PZD i ROD.

Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działkI

Deklaracja członkowska

Osoba chcąca zostać członkiem PZD

Deklaracja BEZ członkosTWA

Wypełnia osoba która nie chce być członkiem PZD.
Osoba nie będąca członkiem:
nie może uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
nie może kandydować do organów PZD,
jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu i innych uchwał PZD i ROD.

CZŁONEK WSPIERAJĄCY

Oświadczenie o zmianie danych

Wpisowe

500 zł

Opłata dla działkowców, nie dotyczy dopisywanych współmałżonków.

Inwestycyjna

1700 zł

Opłata dla działkowców nie będących osobą bliską.

Członkowska

6 zł

Opłata dla działkowców którzy złożyli deklarację członkowską od działki.

opłaty ogrodowe wynikają z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu PZD

Views: 34