Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel budynków wybudowanych przed 1 lipca 2021 roku, musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kara za niedotrzymanie terminu to od 500 zł do 5000 zł.

Zgłoszenie deklaracji do CEEB jest niezależne od tego, czy nieruchomość jest mieszkalna czy niemieszkalna.
Np. właściciele altan ogrodowych – zdaniem przedstawicieli CEEB – powinni zgłaszać takie urządzenia jak kozy na węgiel czy kominek.

Jak złożyć deklarację:
1) w formie elektronicznej – https://ceeb.gov.pl/
2) W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta.

Deklarację oraz pomoc w jej wypełnieniu można również otrzymać w biurze Zarządu w godzinach urzędowania (każdy wtorek od 16:00 do 17:00).

Deklaracja dotycząca zrodel – Formularz B – wstępnie wypełniona

W pozycji A08 – należy wpisać “Nr ogrodu/nr dziąłki” – np. I/6a

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

image_pdfimage_print

Views: 0