O Nas

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Józef Mnich
Sekretarz – Izabela Kasprzyczak
Członek – Czesław Turko

Zarząd

Prezes – Piotr Pawszok
Sekretarz – Aleksandra Siemion
Skarbnik – Anna Kos
Członek – Jarosław Padoł
Członek – Izabela Herok