Prosimy o nieparkowanie samochodów w odległości 10 m przed i 10 m za oraz naprzeciwko drogi wjazdowej do domu działkowca. Samochody uniemożliwiają wjazdu samochodom firmy FCC odbierającym śmieci. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem oraz na telefon (odbiór dodatkowy). Uniemożliwienie wjazdu, a tym samym odbioru śmieci nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za przyjazd. Parkując samochody wzdłuż żywopłotu (w miejscu jak podano wyżej) narażacie ogród czyli wszystkich działkowców na dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zmusi zarząd do obciążenia Was za przyjazd śmieciarek.

image_pdfimage_print

Views: 0