Uchwała nr 1/XVII/2022
Krajowej Rady PZD z dnia 14.12.2022
w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców

Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 37 ust.2 Statutu PZD, postanawia:

§ 1

Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD:

  1. konferencji delegatów,
  2. zarządów,
  3. komisji rewizyjnych,

– która upływa 2023 roku ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia w rodzinnym ogrodzie działkowym walnego zebrania ( konferencji delegatów) sprawozdawczo –wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024.


 Powyższa Uchwała oznacza, że:

  1. W bieżącym roku nie odbędzie się walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze
  2. Kadencja Zarządu ROD „ZGODA” i Komisji Rewizyjnej  zostały przedłużone o jeden rok.
  3. W tym roku odbędzie się  Konferencja Delegatów o charakterze sprawozdawczym
  4. Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze odbędzie się w terminie do 15 maja 2024 roku. 
image_pdfimage_print

Views: 0