Przypominamy

że zgodnie z regulaminem ROD “§ 42 [Kompostownik]
1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Ponadto od tego roku obowiązuje całkowita segregacja odpadów.

Jeżeli już działkowiec wyrzuca przycięte gałęzie, powinien bezwzględnie rozdrobnić je, aby zajmowały jak najmniej miejsca w kontenerze. Jeżeli tego nie zrobi i gałęzie będą wystawać poza kontener, firma odbierająca śmieci nie odbierze kontenerów. Jednocześnie za taki przyjazd wystawi fakturę, którą musimy zapłacić mimo braku odbioru (z winy działkowców).

Koszt takiego przyjazdu to 194,40 zł za 1 kontener BIO,
212,76 zł za 1 kontener zmieszanych.

Aby firma odebrała takie kontenery musimy wynająć osobę, która rozdrobni i uporządkuje śmieci, CO JEST KOLEJNYM KOSZTEM ZA KTÓRY WSZYSCY PŁACIMY !!!

Podsumowując koszt dodatkowego przyjazdy i odbioru 2 kontenerów śmieci oraz koszt pracy osoby porządkującej śmieci w tych kontenerach to kwota:

520,00 zł

TYLE KOSZTOWAŁ NAS DZIAŁKOWCÓW, DODATKOWY ODBIÓR ŚMIECI Z PODWÓRKA GOSPODARCZEGO PRZY OGRODZIE VI, GDZIE JEDEN Z DZIAŁKOWCÓW WYRZUCIŁ NIEPOCIĘTE TUJE.

ZAKAZ WYRZUCANIA BIO W WORKACH FOLIOWYCH ORAZ MIESZANIA ICH Z INNYMI ŚMIECIAMI

TO KOLEJNY KOSZT!!!

image_pdfimage_print