Prosimy o nieparkowanie samochodów w odległości 10 m przed i 10 m za oraz naprzeciwko drogi wjazdowej do domu działkowca. Samochody te uniemożliwiają wjazdu samochodom firmy FCC odbierającym śmieci. Uniemożliwienie wjazdu, a tym samym odbioru śmieci nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za przyjazd. Osoby parkujące samochody wzdłuż żywopłotu (w miejscu jak podano wyżej) narażają ogród czyli wszystkich działkowców na dodatkowe koszty z tytułu wywozu śmieci co może spowodować konieczność dopłaty do wywozu śmieci na koniec sezonu.

image_pdfimage_print