Grant unijny 2022-2023

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Typ projektów 2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

W 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs przeznaczony dla ogrodów działkowych.
Celem konkursu było wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.

Przedmiotem konkursu było przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Kwota przeznaczona na granty wynosiła 47 mln zł.
Wartość grantu dla jednego ROD wynosił nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.

Otrzymanie dofinansowanie było uwarunkowane wieloma warunkami, jednym z głównych warunków było aby min 60% całkowitej kwoty grantu była przeznaczona na “podstawowy zakres rodzajów inwestycji” związany z tworzeniem obszarów zielonych, rewitalizacją, edukację, naturalnego nawożenia, budową zbiorników wodnych zbieranie wody opadowej oraz max 30% na “Inwestycje w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni” w ramach których była możliwość modernizacja sieci wodociągowej.
Pełna lista możliwych prac dla danej części znajduje się w regulaminie konkursu (https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych)

Zgodnie z tymi wymogami Zarząd ROD postanowił wykonać modernizację części wodociągu i przenieść liczniki wody do skrzynek na alejkach, dopuszczalny koszt inwestycji wynosił 30 tysięcy złotych przy otrzymaniu grantu w wysokości 100 tysięcy. W związku z powyższym konieczne było wybranie z części głównej takich inwestycji które pokryłyby pozostałą część grant a jednocześnie przyniosłoby wymierne korzyści ogrodowi.

Chcąc jak najlepiej wykorzystać środki z grantu Zarząd postanowił w ramach dostępnych środków grantowych uporządkować teren przy Domu działkowca, stworzyć łąkę kwietną oraz trawnik, posadzić rośliny odstraszające komary, zakupić kompostowniki, rębak oraz zainstalować zbiorniki na wodę opadową remontując przy okazji system rynnowy.

Dzięki tym inwestycjom mogliśmy wykonać remont instalacji wodnej na ogrodzie nr II oraz na części ogrodu nr V gdzie zostały wymienione rury wodne oraz zainstalowane na ścieżkach skrzynki z wyprowadzonymi licznikami wody.

Views: 40