Poprawa jakości terenów zielonych oraz podwyższenie standardów ekologicznych ROD „Zgoda” w Bytomiu