Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 393/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Działka – moja pasja”.

„Działka – moja pasja” jest konkursem publicystycznym,  przeznaczonym dla działkowców, posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

cd.

http://pzd.pl/artykuly/28050/129/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-krajowego-pn-Dzialka-moja-pasja.html

image_pdfimage_print

Views: 28