Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się w dniu 16 marca 2024 roku w świetlicy domu działkowca

Początek obrad:

W I terminie o godzi.: 16:00, w II terminie o godzi.: 16:30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy
podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach:

2024-03-06 w godz. od 16:00 do 18:00,
2024-03-09 w godz. od 10:00 do 12:00
w biurze Zarządu w domu działkowca.

image_pdfimage_print

Views: 19