80 lat minęło

Nasze działki

30 sierpnia o 8:30 w kościele “Bożego Ciała” odprawiona została Msza Św. w intencji działkowców ROD “ZGODA”.

Po Mszy w świetlicy odbyła się akademia na której wręczono odznaczenia i dyplomy.

Akademię otworzył Prezes ROD “ZGODA” przywitaniem zaproszonych gości oraz całej wspólnoty działkowców.

Wśród zaproszonych gości byli:

  1. Prezydent m. Bytom Pan Damian Bartyla
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej m. Bytom Pan Andrzej Wężyk
  3. Prezes PZD Okręgu śląskiego Pan Jan Radoła
  4. Kierownik Wydziału Odznaczeń PZD Okręgu śląskiego Pani Barbara Pawełczyk
  5. Przedstawiciel PZD Delegatury w Bytomiu Pani Ewa Neuman
  6. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Bytomiu Pan Tomasz Wac

Po przywitaniu gości Prezes ROD “ZGODA” dalsze prowadzenie uroczystości przekazał na ręce sekretarza ROD “ZGODA” – Pani Renacie Dorota.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jan Radoła, który w swoim wystąpieniu wspomniał o problemach z jakimi borykały się kolejne Zarządy ROD “ZGODA” . Docenił ogromny wkład pracy włożony w wyprowadzenie ogrodu z zapaści, podziękował i zaapelował o dalszą wspólną pracę dla wspólnego dobra ogrodów. Podziękował włodarzom miasta za wspieranie idei rodzinnych ogrodów działkowych, oraz pomoc w prawnym uregulowaniu spraw związanych z własnością gruntów na których istnieją ogrody działkowe. Na koniec złożył życzenia wszystkim obecnym.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Pan Damian Bartyla, który w swym wystąpieniu podziękował wszystkim działkowcom za dbanie o ogrody, dzięki którym miasto jest bardziej kolorowe i przyjazne dla swoich obywateli. Obiecał wspierać wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju idei rodzinnych ogrodów działkowych, a na ręce Prezesa ROD “ZGODA” wręczył okolicznościową paterę. Natomiast Prezes PZD Okręgu śląskiego Pan Jan Radoła wręczył Puchar z okazji Jubileuszu 80 Lecia istnienia ROD “ZGODA”. Następnie Prezes ROD “ZGODA” – Pan Wiktor Kryczka złożył na ręce Prezydenta Miasta oraz Prezesa PZD Okręgu śląskiego okolicznościowe chlebki dożynkowe.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Renata Dorota Sekretarz ROD “ZGODA” która wyjaśniła zasady określające sposób przyznania wyróżnień. A mianowicie podkreśliła, że w związku z tym, że obchodzimy jubileusz 80-lecia istnienia ROD “ZGODA” wyróżnienia w formie odznak “Zasłużony Działkowiec” srebrnych i brązowych oraz dyplomów następowało przede wszystkim za długoletnie uprawianie działek i nadawane było nie ogródkowi lecz osobie, która ten ogródek uprawia. To nie jest wyróżnienie za piękny ogród lecz doceniona została praca człowieka, który przez szereg lat pracuje w swoim ogrodzie wkładając w nią swoje serce i energię. W dalszym wystąpieniu wspomniała, że nasz ogród istnieje od 1935 r. dlatego odznaczyliśmy osoby, które swoją działkę uprawiają najdłużej tj od 48 do 30 lat. Doceniła i podziękowała za pomoc w przygotowaniu list uprawnionych do odznaczeń naszej koleżance z Delegatury w Bytomiu Pani Ewie Neuman. W imieniu Zarządu podziękowała również Panu Prezesowi Janowi Radole, dzięki któremu wnioski nasze zostały przyjęte a odznaczenia przyznane. Wręczenia wspomnianych odznaczeń dokonał Prezydent m. Bytomia oraz Prezes PZD Okręgu śląskiego.

Przyznano:
38 Srebrnych Odznak Zasłużony Działkowiec
9 Brązowy Odznak Zasłużony Działkowiec
4 dyplomy za aktywność na rzecz rozwoju naszego ogrodu
34 dyplomy za długoletnie użytkowanie działki

Na zakończenie uroczystości głos zabrała jedna z naszych działkowiczek Pani Grażyna Sroka, która odczytała napisany przez siebie wiersz nawiązujący do historii powstawania ogrodów oraz podziękowała w imieniu działkowców za przyznane wyróżnienia.
Akademię zamknęła Sekretarz PZD “ZGODA” Pani Renata Dorota, dziękując jeszcze raz wszystkim za przybycie oraz zaprosiła na przygotowany poczęstunek oraz zabawę przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Views: 9